Meredith Vieira

Carole King + Abe Vigoda = TV Excellence
Hoda & Kathie Lee...NAKED!