adoptions

KOOL Dog of the Week - Gypsy (AAWL)
KOOL Dog of the Week - Mona (AZHS)
KOOL Dog of the Week - DUKE (MCACC)
KOOL Dog of the Week - BODHI (AZHS)
KOOL Dog of the Week - Princess (MCACC)
KOOL Dog of the Week - Jasper (AAWL)
ADOPTED!!! KOOL Dog of the Week - Gator (MCACC)
KOOL Dog of the Week - Taylor (AAWL)
KOOL Dog of the Week - RINGO (AZHS)
KOOL Dog of the Week - Tayla (HALO)
KOOL Dog of the Week - Sheila (AAWL)
(ADOPTED) Dog of the Week - Sonny (HALO)