AAWL

KOOL Dog of the Week - Gypsy (AAWL)
Dog of the Week - Verne (AAWL)
KOOL Dog of the Week - Jasper (AAWL)
KOOL Dog of the Week
KOOL Dog of the Week - Taylor (AAWL)
KOOL Dog of the Week- ZEEK (AAWL)
(ADOPTED!!!) KOOL Dog of the Week - Durango (AAWL)
Dog of the Week - KEEVA (AAWL)
Dog of the Week - Wilbur (AAWL)
Dog of the Week - BRAZIL (AAWL)
Dog of the Week - Duchess (AAWL)
Dog of the Week - Alexis (AAWL)